Lunner kommune

100 % sykepleier hjemmebaserte tjenester

Søker du en faglig utfordrende og spennende hverdag, har vi følgende stilling ledig i hjemmebaserte tjenester avdeling Harestua med arbeid hver 3. helg:

100% sykepleier

Hjemmetjenesten i Lunner er inne i en spennende utvikling, med høyt fokus på kompetanse og tjenesteutvikling. Tjenesten er delt i to avdelinger og lokalisert i våre to nye bygg, Lunner helse- og omsorgssenter og Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter. I vår tjeneste har vi ett faglig sterkt og profesjonelt arbeidsmiljø med fokus på bruk av velferdsteknologiske løsninger og hverdagsmestring. Vi søker ansatte som kan bidra til å videreutvikle dette. Målet er å bidra til at den enkelte kan bo hjemme lenger.

Arbeidsoppgaver

 • Yte nødvendig bistand etter tidsavgrensede vedtak i tråd med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Primærkontakt
 • Delta i fagmøter
 • Dokumentere og revurdere behov for tjenester
 • Legge til rette for at tjenestemottagere mestrer egen helse

Kvalifikasjonskrav

 • For stillingen kreves det godkjent autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Dersom du har fremmedspråklig bakgrunn, må du kunne dokumentere bestått norskprøve 3.
 • Kompetanse og interesse for bruk av velferdsteknologi
 • Aktiv holdning til hverdagsmestring som tankesett
 • Du har førerkort klasse B og må kunne fremvise gyldig førerkort
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdier
 • Du er trygg, tydelig og engasjert og setter brukeren i fokus
 • Du støtter aktivt opp fattede vedtak og beslutninger
 • Du er løsningsorientert og fleksibel med evne til å jobbe strukturert
 • Du er komfortabel med å arbeide selvstendig og i team
 • Du er bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
 • Du brenner for og bidrar til nytenking og utvikling
 • Du er god på samarbeid med tjenestemottagere og pårørende
 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
 • Du har digital kompetanse og teknologisk nysgjerrighet

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Annet

Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert, eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll.

 

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidsliv-ordning
 • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap.
 • Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglement
 • En spennende arbeidsplass under utvikling
 • Rekrutteringstillegg ved ansettelse kr 50 000 og beholdertillegg etter 3, 6 og 10 år kr 25 000

 

 Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

23/1689

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Hjemmebaserte tjenester avd. Harestua

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA

Kart: