Lunner kommune

50 % fast medarbeider- Lunner Frivilligsentraler

Frivilligsentralen skal være en lokal forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentralen setter i gang og koordinerer frivillige aktiviteter i samarbeid med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, grupper og institusjoner. Vi formidler tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag. Frivilligsentralen er et supplement til det eksisterende frivillige organiserte arbeidet, og skal være et tillegg til offentlig virksomhet.

Lunner Frivilligsentraler har ledig - 50% fast medarbeiderstilling. Stillingen er rette mot integrering og flyktningarbeid.  

I Lunner Frivilligsentraler jobber vi på tvers for best mulig utnyttelse av ressursene, så du kan også få andre oppgaver innen sentralen, som ikke har med integrering og flyktningarbeid å gjøre. Stillingen vil være underlagt daglig leder for Lunner Frivilligsentraler.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe med flyktninger og integrering
 • Bidra til godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og offentlig sektor
 • Rekruttering, oppfølging og veiledning av frivillige
 • Planlegge, starte og koordinere aktiviteter
 • Drive markedsføring og informasjonsarbeid
 • Delta i utviklingsarbeid
 • Bidra med rapporteringer og søknader om aktivitetsmidler mm.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Vi søker deg med interesse, kunnskap og erfaring fra frivillig arbeid og som:

 • Liker utfordringer
 • Trives i en hektisk hverdag
 • Er positiv og løsningsorientert
 • Har god relasjonskompetansen og like å omgås andre mennesker
 • Kan jobbe selvstendig og administrere din egen arbeidsdag
 • Har gode IT-kunnskaper
 • Gjerne har erfaring fra prosjekt og nettverksarbeid
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort og tilgang til bil, da vi jobber litt forskjellige steder i bygda

Det legges stor vekt på erfaring og innsikt i frivillig arbeid og personlig egnethet. 

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte, varierte og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et trivelig og spennende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, noe ettermiddag-, kveld og helgearbeid
 • Mulighet for fagutvikling innen frivillighet
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. 

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

23/166

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

13.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Harestua/Roa

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA

Kart: