Lunner kommune - helse og mestring

Er du vår nye kollega?

Vernepleiere

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til mennesker med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne i henhold til den enkelte brukers enkeltvedtak og etter gjeldende lovverk. Målsettingen med tjenesten er at bruker skal oppleve mestring, livskvalitet og god velferd. Tjenesten ytes gjennom en respektfull, helhetlig, tverrfaglig og målrettet arbeidsform. Tilrettelagte tjenester kan bistå til nylæring, relæring og opprettholdelse av allerede innlærte ferdigheter, samt yte bistand der brukeren selv ikke har forutsetning for mestring. Tjenesten er lokalisert på Harestua og Roa, i nye og moderne lokaler.  

Vi har følgende ledige stillinger: 

2 x 100% vernepleierstillinger i turnus dag/kveld med arbeid hver 4. helg 

Arbeidsoppgaver

 • Brukerrettet arbeid ut fra gjeldende lovverk og vedtak om tjenester
 • Målrettet miljøarbeid, aktivisering og bistand tilpasset den enkelte brukers behov
 • Samarbeid med pårørende og verger og andre relevante samarbeidspartnere
 • Oppfølging av legemiddelhåndtering
 • For vernepleierstillingene: samarbeidsmøter og oppfølging rundt brukerne i henhold til stillingsinstruks, samt veiledning og opplæring av medarbeidere 

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Du har kompetanse med digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
 • Du er framoverlent og nysgjerrig
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Annet

Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn 3 mnd, må leveres før tiltredelse i stilling.

Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll. 

Lønns og arbeidsvilkår

 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Lunner kommune gir et engangsbeløp på kr. 50.000 til nyansatte sykepleiere og vernepleiere. Beløpet utbetales etter endt prøvetid, om man inngår bindingstid på to år etter ansettelse.
 • Lunner kommune har også et beholdetillegg til sykepleiere og vernepleiere på kr. 25.000, som utbetales som et engangsbeløp etter å ha stått i stilling i 3, 6 og 10 år. Disse tilleggene forutsetter også bindingstid til kommunen.
 • God personalpolitikk
 • Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivsordning 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

23/140

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Harestua/Roa

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA

Kart: