Lunner kommune- helse og mestring

Vi har ledig 100% fast stilling på dagtid for fagansvarlig vernepleier primært tilknyttet barnebolig og avlastning

Fagansvarlig vernepleier

Er du en vernepleier med genuin interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Trives du med å jobbe systematisk med fagadministrativt arbeid og kvalitetsutvikling i tjenesten?

Vi ønsker å styrke fokuset på kvalitetssikring rundt fagadministrasjon og gjennomføring av kompetansehevende tiltak i tilrettelagte tjenester. Vi søker en engasjert fagperson som har kunnskap om og erfaring med veiledning, målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd og HOL kap 9. 

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske lidelser i henhold til den enkelte brukers enkeltvedtak og etter gjeldende lovverk. Målsettingen med tjenesten er at bruker skal oppleve mestring, livskvalitet og god velferd. Tjenesten ytes gjennom en respektfull, helhetlig, tverrfaglig og målrettet arbeidsform. Tilrettelagte tjenester kan bistå til nylæring, relæring og opprettholdelse av allerede innlærte ferdigheter, samt yte bistand der brukeren selv ikke har forutsetning for mestring. Tjenesten er lokalisert på Harestua og Roa, i nye og moderne lokaler.

 

Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for fagadministrativt arbeid i samarbeid med kollegaer, herunder revurderinger av vedtak, tiltaksplaner og dokumentasjon i profil 
 • Medikamenthåndtering 
 • Revidering og implementering av rutiner ved behov
 • Pårørendearbeid  
 • Oppfølging og veiledning vedr. HOL.kap.9 
 • Veiledning og undervisning av kollegaer og studenter 
 • Planlegge og avholde fagmøter og andre møter ved behov 
 • Samarbeid med ulike instanser 
 • Direkte brukerrettet miljøarbeid 
 • Delegerte arbeidsoppgaver fra avdelingsleder  

Kompetanse

 • Autorisert vernepleier  
 • Kompetanse med håndtering av digitale systemer
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 • Kompetanse innenfor feltet målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse 
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Du har grunnleggende IKT-kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper 

 • Du er selvstendig, og samtidig god til å jobbe i team
 • Du er strukturert og har gjennomføringsevne, samtidig som du er fleksibel og kan håndtere uforutsette hendelser
 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
 • Du er framoverlent og nysgjerrig, og er vant til å bruke digitale verktøy
 • Du er positiv, og bidrar til et godt samarbeid med alle rundt deg
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

 Politiattest/annet

Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn 3 mndr, må leveres før tiltredelse i stilling. Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll.

Lønns og arbeidsvilkår

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale og reglement
 • Det gis et tillegg på 60.000,- pr år i tillegg til fastsatt tarifflønn
 • God personalpolitikk
 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivsordning

For stillingene gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

23/115

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Harestua/Roa

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA

Kart: