Lunner kommune- kultur og oppvekst

Ledige vikariater som pedagogisk leder fra 24.01.23

Pedagogisk leder

Eventyrskogen Barnehage åpnet 15.08.08. Barnehagen har plass til 88 barn over 3 år. Vi ligger sentralt plassert på Harestua, med skolen og skogen som nærmeste nabo. Barnehagen har totalt 5 avdelinger hvorav 4 er ordinære avdelinger og en uteavdeling. Vi har 3 storbarnsavdelinger og 2 småbarnsavdelinger.

På nyåret får vi ledig vikariater som pedagogiske ledere i Eventyrskogen barnehage.  

 • Vi har et vikariat i 50% stilling fra 24.01.23 – 15.08.23
 • Det vil også bli ledig et vikariat i 60-100% stilling fra midten av februar og frem til sommeren

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha godkjent barnehagelærerutdanning. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Du må ha erfaring med å lede pedagogisk utviklingsarbeid, og du må evne å samarbeide tett både med styrer og med andre pedagogiske ledere i barnehagen om det pedagogiske arbeidet
 • Du må kunne ta ansvar, sammen med ledergruppa i barnehagen, for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold.
 • Du må kunne ta ansvar for den individuelle oppfølgingen av hvert enkelt barn, herunder blant annet ansvar for å gjennomføre foreldresamtaler og observasjoner.
 • Du må kunne jobbe tverrfaglig og i samarbeid med PPT/barnehageteamet spesielt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Annet

Info om barnehagen kan du finne på Lunner kommunes hjemmeside, eller ta kontakt med styrer.

Eventyrskogen barnehage - Lunner kommune

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Et godt faglig miljø med gode muligheter for egenutvikling
 • Stor mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag
 • Motiverte, positive og engasjerte medarbeidere
 • Gode lån-forsikrings og pensjonsordninger gjennom KLP
 • For stillingene gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

22/2473

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

09.12.2022

Tiltredelse:

24.01.2023

Arbeidssted:

Eventyrskogen barnehage

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA

Kontorplassering: