Lunner kommune- helse og mestring

100 % stilling som psykolog/psykologspesialist

Psykolog/psykologspesialist

Vi søker deg som har lyst til å være med på å videreutvikle og styrke det utviklende fagmiljøet vi har i Lunner kommune, og har ledig 100 % stilling som psykolog/psykologspesialist.  

Stillingen vil være organisert under kommunalsjef Helse og mestring. Dette for å sikre tverrsektorielt planarbeid på folkehelse, oppvekstområdet og psykisk helse/rus.  

Stillingen er ledig omgående, og tilsettes etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver vurderes å være; kartlegging, veiledning og oppfølging med barn, voksne og familier som har utfordringer innen psykisk helse og psykisk helse/rus, samt delta i forebyggende tverrsektorielt arbeid.

Arbeidsområdene omfatter:

 • Psykisk helse og rusoppfølging
 • Oppvekst
 • Integrering
 • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Samarbeid med NAV og DPS
 • Samarbeid med kommuneoverlegen
 • Generell veiledning

Vi ønsker også at psykolog/psykologspesialist deltar i system- og planarbeid for å sikre faglighet i tiltak som foreslås og iverksettes. Det vil også være behov for å gi veiledning til andre kommunalt ansatte for å sikre helhetlig og samordnet oppfølging.

I en stilling hos oss vil du få jobbe tverrfaglig og koordinerende.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har norsk autorisasjon psykolog
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker «å spille andre god»
 • Du er engasjert og viser initiativ
 • Du har evne til å skape tillit, håndtere utfordringer og finne gode løsninger
 • Du har gode IKT kunnskaper
 • Du liker å videreutvikle deg, og dele din kunnskap og erfaringer med andre
 • Du liker å kombinere strategisk system/planarbeid med direkte brukerrettet praksis 

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Annet

Det er også en forutsetning at man har tuberkulosevaksine eller fyller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll.

Du må ha førerkort kl. B, og mulighet til å benytte egen bil i tjeneste med kjøregodtgjørelse. 

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Fleksitidsordning, lønn etter avtale.
 • Arbeid i en spennende kommune i vekst og utvikling, med høyt fagfokus.
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Mulighet til å være med å utforme stillingsinnholdet.
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring

For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

22/2387

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.11.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Roa

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA

Kontorplassering: