Lunner kommune - helse og mestring

Kommunale fastlegestillinger med ALIS- avtale

Kommunalt ansatt fastlege

3 av 5 kommunale fastlegestillinger i Lunner er nå besatt.Er du interessert i allmennmedisin? Ønsker du trygg kommunal stilling med gode sosiale rettigheter? Ønsker du god kommunal lønn med pensjon, hvor det i tillegg kommer provisjon? Ønsker du god ALIS avtale med sikring av spesialiseringsløp? Da kan dette være den riktige stillingen for deg. 

Lunner Kommune er i en omleggingsfase hvor flere hjemler er omgjort til kommunale fastlegestillinger. Det utlyses med dette 1 stilling tilknyttet Harestua medisinske senter og 1 stilling tilknyttet Roa legefellesskap. Visjonen vår er å ta faget allmennmedisin tilbake i et kollegialt felleskap hvor det er god mulighet for faglig sparring og kollegial støtte i arbeidet. Dette i et miljø med fokus på faglig og personligutvikling. Ingen skal stå alene med et ansvar i de krevende beslutningene. Legene inngår som en del av den kommunale allmennmedisinske tjeneste og skal være en godt integrert del av kommunens totale primære helsetjeneste. Det legges til rette for spesialisering i allmennmedisin slik løpet blir tilrettelagt den enkelte lege i spesialisering. Det tildeles veileder i ALIS- løpet.

På Harestua medisinske senter er det foreløpig ansatt 3 leger i tilsvarende stillinger. På Roa legefellesskap er dette en nyopprettet stilling. Harestua ligger omtrent 46 kilometer nord for Oslo. Roa legefellesskap ligger i kommunesentrum, nær rådhuset i Roa ca. 60 km nord for Oslo.

Harestua Medisinske Senter har ca. 4.500 listepasienter. Legesenteret består av 5 allmennleger, 2 helsesekretærer, 1 sykepleier og en bioingeniør.

Harestua Medisinske Senter er et tverrfaglig senter samlokalisert med fysioterapeuter med ulike spesialiteter, kiropraktor, osteopat og fysisk trener. Det er et veletablert tverfagligsamarbeid i behandlingen av pasientene. 

Roa legefellesskap har ca. 4.000 listepasienter. Legesenteret har tilknyttet 4 fastlegehjemmeler i dag og denne stilling er en utvidelse slik det blir 5 allmennleger totalt ved senteret. Kommunen oppretter dette som en kommunal fastlegestilling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Generelle allmennmedisinske pasientrettet oppgaver
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, sykehjem, skolehelsetjeneste og legearbeid for prioriterte pasientgrupper vil periodevis være en del av arbeidet. Dette tilrettelegges slik man oppnår bred faglig utvikling og sikrer godt kjennskap til hele kommunens varierte allmennmedisinske tilbud
 • Lunner kommune inngår i velorganisert interkommunal legevakt på Gran og Gjøvik. Legen som ansettes i stillingen må regne med deltakelse i legevakt. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter
 • Legene vil også være en del av daglegevaktsordningen på legesenteret de er tilknyttet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller ønske om å starte spesialiseringsløp
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon 

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Legesenteret på Harestua WebMed som journalføringssystem, Legesenteret på Roa har CGM journalføringssystem
 • Begge legesentre har trinnvis som internkontrollsystem og Helse Norge
 • Gratis parkering
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 • ALIS avtale. Lunner kommune legger til rette for at spesialisering i allmennmedisin gjennomføres og sikrer veileder
 • Konkurransedyktig lønn, med provisjonsordning 

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenummer:

22/2382

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.11.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Harestua/Roa

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA

Kontorplassering: