Lunner kommune - helse og mestring

Sykepleier

Er du vår nye demenskoordinator?

Vi ønsker ny kollega velkommen til oss!  

Som demenskoordinator har du en viktig rolle i arbeidet med kartlegging, utredning, oppfølging og rådgiving til pasienter og pårørende. Målet er å yte gode tjenester til pasienter og pårørende i forløpet av en demenssykdom.  

 Stillingen er 100%, dagtid, og ligger pr. i dagt i tjenesteområdet til hjemmebaserte tjenester.  

Som demenskoordinator vil du samarbeide tett med personell i enheter på tvers i Helse og Mestring, og samarbeide med andre kommuner i regionen. 

Arbeidsoppgaver

 • Nøkkelrolle i implementering og oppfølging av tiltak i demensplan 2025.
 • Bidra med kompetanseheving og veiledning av helsepersonell på tvers av tjenesteområder
 • Sentral rolle i re-etablering av pårørendeskolen i Lunner
 • Kartlegging og utredning i samarbeid med fastlege, pårørende og annet helsepersonell
 • Oppfølging av innbyggere i tidlig sykdomsfastfase
 • Kontaktperson for vern for eldre
 • Bidra til å videreutvikle dagtilbud for personer med demenssykdom

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innenfor demens og/eller andre relevante videreutdanninger
 • Det er ønskelig med relevant erfaring innenfor fagområdet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort kl. B
 • God formidlingsevne

 Du har:

 • Godt humør og ønsker å inspirere dine kollegaer
 • God struktur på arbeidsdagen din, og har god kapasitet
 • Er fleksibel i din arbeidsdag, og håndterer uforutsette hendelser
 • Har praktisk erfaring med, - og føler deg trygg i rollen som sykepleier
 • Er god til å kommunisere, både skriftlig og muntlig
 • Liker å jobbe tverrfaglig og i team
 • Har erfaring med/interesse for velferdsteknologi

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med stort faglig engasjement
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke framtidas helsetjenester
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheten til å forme stillingen med utgangspunkt i demensplan og innbyggernes behov.
 • Kontorplass i nye flotte lokaler på Lunner Helse -og omsorgssenter (LHOS) 

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • God personalpolitikk
 • Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidsliv-ordning
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • 37,5 timer/uke. Betalt spisepause
 • Fleksitidsordning i stillingen som demenskoordinator 

For stillingene gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenr:

22/2033

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.10.2022

Tiltredelse:

01.02.2023

Arbeidssted:

Lunner helse- og omsorgssenter

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA