Lunner kommune -Kultur og oppvekst

Vikariat på Harestua skole fra 1.desember

Lærer

På ungdomstrinnet søker vi etter en lærer som kan undervise i kunst og håndverk, musikk og andre fag, og være kontaktlærer for en gruppe på 8.trinn.

Vikariatet er ut skoleåret, men kan bli forlenget.

Harestua skole, 1-10 skole, ca. 420 elever, hvorav 270 går på barnetrinnet. Oppfyllelse av de nasjonale kompetansekravene vil bli vektlagt ved ansettelser.Søkere vil bli innkalt til intervju. Ta med attester. Se også skolens hjemmeside på http://www.lunner.kommune.no

Harestua skole er stadig i utvikling og på jakt etter gode måter å bruke naturen og nærmiljøet rundt oss i opplæringen. Vi tror på at aktive elever, som trives på skolen og opplever tilhørighet, lærer best. Harestua skole er en PALS-skole, og ansatte forplikter seg å jobbe etter denne modellen. Opplæring vil bli gitt.

Kvaliteter vi gjerne ser at du har:

 • Du er vennlig, ærlig og empatisk i møte med barn og voksne
 • Du er en trygg voksen, som evner å bygge gode relasjoner til ungdom
 • Du liker og ønsker å ta i bruk utendørs opplæringsarenaer
 • Du er komfortabel med å bruke digitale verktøy i opplæringen
 • Du er et godt teammedlem, som bidrar til profesjonsfellesskapet

Først og fremt leter vi etter gullgravere, lærere som henter fram det beste i hvert enkelt barn. Som gullgraver har du et positivt elevsyn og forstår at elevene gjør det godt hvis de kan.

Politiattest/annet:

 • Den som blir ansatt må levere tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, før tiltredelse i stilling.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Vi kan tilby:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter (En spennende, utfordrende og givende jobb i et positivt arbeidsmiljø)
 • Et utviklingsorientert profesjonsfellesskap
 • Dyktige kolleger og “hands on” ledelse
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger gjennom SPK
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring

For stillingene gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenr:

22/2032

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Harestua skole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA