Lunner kommune

Søker du en faglig utfordrende og spennende hverdag, håper vi du søker vår ledige stilling i hjemmebaserte tjenester

Helsefagarbeider, 100% fast stilling, dag-kveld, arbeid hver 2. eller 3. helg i bemannet omsorgsbolig

Virksomhetene er inne i en spennende utvikling, med høyt fokus på kompetanse og tjenesteutvikling. Hjemmetjenesten er delt i to avdelinger og lokalisert i våre to nye bygg, Lunner helse- og omsorgssenter og Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter. Her skal vi bygge ett faglig sterkt og profesjonelt arbeidsmiljø med fokus på bruk av teknologiske løsninger og hverdagsmestring. Hjemmetjenesten gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme og omfatter helsetjenester som hjemmesykepleie, ergoterapi og fysioterapi, samt omsorgstjenester som praktisk bistand. Målet er å bidra til at den enkelte kan bo hjemme lenger.

Arbeidsoppgaver

 • Yte tjenester til hjemmeboende i tråd med vedtak
 • Primærkontakt
 • Delta i fagmøter
 • Dokumentere og evaluere tjenestebehov
 • Legge til rette for at tjenestemottagere mestrer egen helse

Kvalifikasjonskrav

 • For stillingen kreves det godkjent autorisasjon som helsefagarbeider
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Kompetanse og interesse for bruk av velferdsteknologi
 • Aktiv holdning til hverdagsmestring som tankesett
 • Du har og kan fremvise gyldig førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdier
 • Du er trygg, tydelig og engasjert og setter brukeren i fokus
 • Du støtter aktivt opp om fattede vedtak og beslutninger
 • Du er løsningsorientert og fleksibel
 • Du er komfortabel med å arbeide selvstendig og i team
 • Du er bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
 • Du brenner for og bidrar til nytenking og utvikling
 • Du er god på samarbeid med tjenestemottagere og pårørende
 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
 • Du har digital kompetanse og teknologisk nysgjerrighet

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Politiattest

Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Annet

Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert, eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll.

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidsliv-ordning
 • Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglement
 • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap 
 • En spennende arbeidsplass under utvikling

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenr:

22/1969

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

16.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten Harestua

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA