Lunner kommune

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Faste stillinger i praktisk bistand

Søker du en utfordrende og spennende hverdag, har vi følgende stillinger ledig i hjemmebaserte tjenester:  

2 x 100% fast stilling i praktisk bistand 

Praktisk bistand/hjemmehjelp innebærer nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål.

 • Bistand til nødvendig rengjøring av bolig, gjelder rom som er i daglig bruk (ikke vinduspuss eller rundvask)
 • Sengetøyskift
 • Bistand til å skrive handleliste/innkjøp av dagligvarer fra nærmeste butikk eller bruke teknologi i form av netthandel.

Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte nødvendig bistand etter tidsavgrensede vedtak i tråd med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Delta i fagmøter
 • Dokumentasjon i Profil
 • Legge til rette for at tjenestemottagere mestrer egen helse

 Kvalifikasjoner

 • Du trenger ikke å ha fagkompetanse
 • Du er over 18 år
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Dersom du har fremmedspråklig bakgrunn, må du kunne dokumentere bestått norskprøve 3
 • Kompetanse og interesse for bruk av velferdsteknologi
 • Aktiv holdning til hverdagsmestring som tankesett
 • Du har førerkort klasse B og må kunne fremvise gyldig førerkort
 • Personlig egnethet blir vektlagt 

Personlig egenskaper 

 • Du har arbeidsglede og respekt som viktige verdier
 • Du er trygg, tydelig og engasjert og setter brukeren i fokus
 • Du støtter aktivt opp fattede vedtak og beslutninger
 • Du er løsningsorientert og fleksibel med evne til å jobbe strukturert
 • Du er komfortabel med å arbeide selvstendig og i team
 • Du er bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
 • Du brenner for og bidrar til nytenking og utvikling
 • Du er god på samarbeid med tjenestemottagere og pårørende
 • Du har digital kompetanse og teknologisk nysgjerrighet

 Vi tilbyr:

 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidsliv-ordning
 • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap.
 • Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglement
 • En spennende arbeidsplass under utvikling

 Annet 

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden). Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert, eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenr:

22/1961

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

16.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Hjemmetjeneste

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA