Lunner helse- og omsorgssenter

Har du lyst til å jobbe i et nytt og moderne sykehjem med sentral beliggenhet?

Lunner helse- og omsorgssenter har ledige stillinger for sykepleiere!

Lunner helse- og omsorgssenter (LHOS) er lokalisert på Harestua i et nytt og moderne bygg.

Helse- og omsorgssenteret ble ferdigstilt i 2020. Bygget skal tilby en trygg ramme for beboere og pasienter. Senteret har en offentlig del med velværetjenester som frisør og fotpleie, og en romslig kafé for beboere, pårørende og gjester. Det er dagligvarebutikk og blomsterhandel i umiddelbar nærhet. Det er gode buss og togforbindelser i gangavstand.

Tjenesten er inne i en spennende utvikling, med høyt fokus på kompetanse og tjenesteutvikling for framtida. Her skal vi videreutvikle et sterkt og profesjonelt arbeidsmiljø med fokus på bruk av teknologiske løsninger og hverdagsmestring. Sykehjemslege er til stede fire dager i uken. Fysioterapi- og ergoterapitjeneste har også tilhold i senteret.

LHOS består av langtidsavdeling, korttidsavdeling, institusjonskjøkken og dagsenter. Langtidsavdelingen har 32 plasser, fordelt på 4 grupper hvorav 2 av disse er spesielt tilrettelagt for mennesker med demenssykdom. Korttidsavdelingen har 16 plasser, fordelt på 2 grupper.

Vi er en attraktiv arbeidsplass også for elever og studenter fra videregående og høgskole.

Vurderer du å søke, og lurer på hvordan vi har det hos oss? Ta kontakt – vi tar gjerne imot besøk! 

Vi har følgende ledige stillinger for sykepleier: 

Langtidsavdelingen: 

1 x 100% stilling dag/kveld/helg

1 x 80% stilling dag/kveld/helg

 Korttidsavdelingen: 

1 x 100% stilling dag/kveld/helg

 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid i avdelingene ut fra gjeldende lovverk og vedtak om tjenester
 • Veiledning av elever, studenter og kollegaer
 • Samarbeid med pårørende/pårørendekontakt
 • Mottak av pasienter fra sykehus og hjemmet
 • Laboratoriearbeid
 • Faglige vurderinger i samarbeid med sykehjemslege
 • Aktiv bruk og oppfølging av digitale verktøy/velferdsteknologiske løsninger

Kompetanse og kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du har grunnleggende IKT-kompetanse
 • Det er ønskelig med interesse/videreutdanning innen demenssykdom, palliasjon eller geriatri
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig, og samtidig god til å jobbe i team
 • Du er framoverlent og nysgjerrig, og bruker tilgjengelige digitale verktøy
 • Du er positiv, blid, pliktoppfyllende og ærlig, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er ansvarsfull og bidrar aktivt til å finne gode løsninger i fellesskap med kollegaer
 • Du er stolt av yrket ditt, og liker å holde deg faglig oppdatert 

Annet

Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn 3 mnd., må leveres før tiltredelse i stilling.

Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll. 

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Mulighet for å utvikle bred sykepleiefaglig kompetanse, innenfor flere fagretninger
 • Et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Treningsrom som er tilgjengelig for ansatte på ettermiddag/kveld/helg
 • Heltidskultur
 • Mulighet for å påvirke egen turnus i dialog med nærmeste leder, med fokus på hva som er helsebringende for deg
 • Arbeid etter oppsatt turnus
 • Lønn etter avtale
 • Lokal avtale om tilleggslønn for ekstravakter på helg i sommerferieavvikling 

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenr:

22/1950

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

03.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Lunner helse og omsorgssenter

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA