Lunner kommune - helse og mestring

Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider

Ledige stillinger i hjemmetjenesten

Har du lyst til å jobbe med en faglig utfordrende og spennende hverdag, har vi følgende stillinger ledig i hjemmetjenesten, med arbeid hver 3. helg:  

 • 80% kveld og natt fast stilling sykepleier, avdeling Harestua
 • 100% dag og kveld fast stilling sykepleier, avdeling Harestua
 • Helgestillinger fast, hver 2. eller 3. helg for helsefag/sykepleierstudenter, avdeling Roa/Harestua
 • 80% fast stilling vernepleier, avdeling Roa

Vi gleder oss til å ønske nye kollegaer velkommen til en arbeidsplass preget av engasjerte og trivelige medarbeidere. Hjemmetjenesten i Lunner er inne i en spennende utvikling, med høyt fokus på kompetanse og tjenesteutvikling. Tjenesten er delt i to avdelinger og lokalisert i våre to nye bygg, Lunner helse- og omsorgsenter på Harestua og Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter på Roa. I tillegg har vi et team som jobber mot brukergruppen innenfor rus og psykiatri. Vi i hjemmetjenesten jobber for at innbyggerne skal få bo hjemme så lenge de kan. Dette er en spennende utfordring som krever at tjenesten vår må være i en kontinuerlig tjenesteutvikling, med fokus på hverdagsmestring.

Arbeidsoppgaver

 • Yte nødvendig bistand etter tidsavgrensede vedtak i tråd med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og vise lojalitet til økonomiske vedtatte rammer
 • Legekontakt, medisinhåndtering, medisintekniske prosedyrer i henhold til tiltaksplaner  
 • Deltagelse i fagmøter/samarbeidsmøter. Tverrfaglig samarbeid
 • Veilede medarbeidere og bidra til å styrke det faglige fokuset i tjenesten
 • Dokumentere og revurdere behov for tjenester
 • Legge til rette for at tjenestemottagere mestrer egen helse

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Dersom du har fremmedspråklig bakgrunn, må du kunne dokumentere bestått norskprøve 3
 • Kompetanse og interesse for bruk av velferdsteknologi
 • Aktiv holdning til hverdagsmestring som tankesett
 • Du har førerkort klasse B og må kunne fremvise gyldig førerkort
 • Ønskelig med erfaring i hverdagsrehabilitering, psykisk helse, kreft- og palliasjon eller demensomsorg 

Personlige egenskaper

 • Du har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdier
 • Du er trygg, tydelig og engasjert, og setter brukeren i fokus
 • Du er løsningsorientert og fleksibel med evne til å jobbe strukturert
 • Du mestrer å arbeide selvstendig, og i team
 • Du er bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
 • Du bidrar til nytenking og utvikling
 • Du har gode mellommenneskelige egenskaper 
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Politiattest/annet

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling. 

Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert, eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidsliv-ordning
 • Søkelys på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap.
 • Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglement
 • En spennende arbeidsplass under utvikling
 • Rekrutteringstillegg på nattstilling 15 000kr
 • Fellestrening for ansatte

  

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenr:

22/1839

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Harestua/Roa

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA