Kultur og oppvekst

Lærer

Midlertidig lærerstilling til Voksenopplæringen

I forbindelse med bosetting av flyktninger fra Ukraina, har Lunner kommune fra 1. oktober 2022 ledig en midlertidig lærerstilling med tjenestested Voksenopplæringen for kommunene Gran og Lunner. Stillingen er midlertidig ut skoleåret 2022/2023, med mulighet for forlengelse. Skolen er lokalisert på Roa i Lunner kommune og har flyttet inn i nytt bygg ferdigstilt mars 2022. Gran og Lunner voksenopplæring er et interkommunalt samarbeid der Lunner kommune er vertskommune og Gran kommune er samarbeidskommune. I tillegg selger vi opplæringsplasser til Jevnaker kommune.

Vi søker etter lærer som kan undervise voksne innvandrere i norsk. Stillingen er midlertidig.

Gran og Lunner voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven/integreringsloven, grunnskole for voksne etter opplæringsloven og spesialundervisning etter opplæringsloven.

Vi ser etter lærere som har undervisningserfaring fra voksenopplæring og som har en genuin interesse i å jobbe med vår målgruppe. Vi ser etter lærere med pedagogisk kompetanse, og det er ønskelig med minimum 30 studiepoeng norsk som andrespråk.


Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

 • norskundervisning for flyktninger fra Ukraina
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • vurderingsarbeid
 • delta og bidra i lærende felleskap
 • bidra til utvikling av skolen

 Kvalifikasjonskrav 

 • godkjent pedagogisk utdannelse er ønskelig
 • ønskelig med min. 30 stp. norsk som andrespråk eller tilsvarende
 • ønskelig med erfaring i undervisning av voksne
 • for søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • språkkompetanse innenfor ukrainsk/russisk er ønskelig

 Personlige egenskaper

 • du er en tydelig klasseleder som motiverer deltakerne til å nå målene sine
 • du er trygg på pedagogisk bruk av IKT i klasserommet og liker å variere undervisningen din
 • du er fleksibel og innstilt på at arbeidshverdagen din kan bli endret på kort varsel
 • du har godt humør og bidrar i et profesjonsfellesskap
 • du skaper gode relasjoner både i klasserommet og på arbeidsrommet

Personlig egnethet vektlegges.

Politiattest/annet

 • Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling. 

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP/SPK
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivsordning
 • Lønn etter avtale

For stillingene gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenr:

22/1552

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.08.2022

Tiltredelse:

01.10.2022

Arbeidssted:

Voksenopplæringen

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA