Lunner kommune -Kultur og oppvekst

Pedagogisk leder og fagarbeider

Vi søker trygge pedagogiske ledere og fagarbeidere som skaper en god hverdag for våre barn i Lunner Kommune

Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet. De skal være en god arena for omsorg, lek og læring. Vi har høyt fokus på å fremme et trygt og godt barnehagemiljø for alle våre barnehagebarn. Personalet deltar i kompetanseheving innenfor området. Vi søker deg som vil være med å utvikle våre barnehager, og som er med på å skape gode opplevelser og relasjoner i innholdsrike dager.

Vi har fra 01.08.2022 ledig følgende stillinger som pedagogisk leder og fagarbeider: 

 • Inntil 150 % fast pedagogisk leder
 • 50-200 % fagarbeidere

 Dersom det ikke er kvalifiserte søkere til pedagogstillingene, kan det bli flere fagarbeiderstillinger ledige.

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent barnehagelærerutdanning. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Gode lederegenskaper og relasjonskompetanse
  • lede egen barnegruppe i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser
  • Ha ansvar for planlegging, dokumentasjon og evaluering
  • Følge opp og utvikle ansatte på egen avdeling
 • Grunnleggende forståelse for og kan benytte IKT som verktøy

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi ønsker en pedagogisk leder som:

 • Er lekorientert og bidrar til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Bidrar aktivt i lederteamet i barnehagen og er med å fremme pedagogisk utviklingsarbeid
 • Bidrar til et godt samarbeid med foresatte og medarbeidere
 • Tar ansvar for den individuelle oppfølgingen av hvert enkelt barn, herunder blant annet ansvar for å gjennomføre foreldresamtaler og observasjoner. 

Vi ønsker fagarbeidere som:

 • Ser hvert enkelt barn og som viser omsorg
 • Er lekorientert og bidrar til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Bidrar til godt samarbeid og kommunikasjon
 • Er fleksibel og kan mestre en hektisk hverdag
 • Har gode norskkunnskaper og kommunikasjonsferdigheter

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling. 

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Et godt faglig miljø med gode muligheter for egenutvikling
 • Et inkluderende fellesskap
 • Motiverte, positive og engasjerte medarbeidere
 • En leken, morsom og variert hverdag
 • Et godt faglig miljø
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger  

For stillingene gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer. Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenr:

22/1407

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

03.07.2022

Arbeidssted:

Gamleskolen barnehage

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA