Lunner kommune - helse og mestring

Fastlege

Nye kommunale fastlegestillinger med ALIS- avtale

Er du interessert i allmennmedisin? Ønsker du trygg kommunal stilling med gode sosiale rettigheter? Ønsker du god kommunal lønn med pensjon, hvor det i tillegg kommer provisjon? Ønsker du god ALIS avtale med sikring av spesialiseringsløp? Da kan dette være den helt riktige stilling for deg. 

Lunner Kommune er i en omleggingsfase hvor flere hjemler blir omgjort til kommunale fastlegestillinger. Det utlyses med dette i alt 5 fastlegestillinger i kommunen. 4 av de er plassert på Harestua medisinske senter og en blir plassert på Roa legefellesskap. Visjonen vår er å ta faget allmennmedisin tilbake i et kollegialt felleskap hvor det er god mulighet for faglig sparring og kollegial støtte i arbeidet. Dette i et miljø med fokus på faglig og personlig utvikling hvor det arbeides med pasienter på fellesliste. Ingen skal stå alene med et ansvar i de krevende beslutningene. Legene inngår som en del av den kommunale allmennmedisinske tjeneste og skal være en godt integrert del av kommunens totale primære helsetjeneste. Det legges til rette for spesialisering i allmennmedisin slik løpet blir tilrettelagt den enkelte lege i spesialisering. Det tildeles veileder i ALIS- løpet.

Den daglige arbeidsplass er for 4 av stillingene på Harestua medisinske senter. 1 Stilling blir tilknyttet Roa legefellesskap. Harestua ligger omtrent 14 kilometer sør for kommunesenteret Roa og rundt 46 kilometer nord for Oslo.

Harestua Medisinske Senter har ca 4.500 listepasienter. Legesenteret utvikles nå til et kommunal drevet legesenter bestående av 5 allmennleger, 2 helsesekretærer, 1 sykepleier og en bioingeniør. Harestua Medisinske Senter er et tverrfaglig senter samlokalisert med fysioterapeuter med ulike spesialiteter, kiropraktor, osteopat og fysisk trener. Det er et veletablert tverrfaglig samarbeid i behandlingen av pasientene. 

Roa legefellesskap har ca 4.000 listepasienter. Legesenteret har tilknyttet 4 fastlegehjemmeler. En av fastlegene ønsker nå deleliste. Kommunen oppretter en kommunal fastlegestilling som tilknyttes denne leges liste.

Arbeidsoppgaver 

 • Generelle allmennmedisinske pasientrettede oppgaver.
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, sykehjem, skolehelsetjeneste og legearbeid for prioriterte pasientgrupper vil periodevis være en del av arbeidet. Dette tilrettelegges slik man oppnår bred faglig utvikling og sikrer god kjennskap til hele kommunens varierte allmennmedisinske tilbud
 • Lunner kommune inngår i velorganisert interkommunal legevakt på Gran og Gjøvik. Legene som ansettes i stillingen skal påregne deltakelse i legevakt. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter.
 • Legene vil også være en del av daglegevaktsordningen på legesenteret de er tilknyttet.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller ønske om å starte spesialiseringsløp
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Legesenteret på Harestua WebMed som journalføringssystem, Legesenteret på Roa har CGM journalføringssystem.
 • Begge legesentre har trinnvis som internkontrollsystem og Helse Norge
 • Gratis parkering
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 • ALIS-avtale. Lunner kommune legger til rette for at spesialisering i allmennmedisin gjennomføres og sikrer veileder
 • God lønn etter kommunal lønnstrapp, med bonusordning

Ansettelse på de nevnte kommunale vilkår forutsettes av godkjent politisk vedtak. 

Søknad på særskilt skjema for leger bes vedlagt søknaden.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Referansenr:

22/1406

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

16.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Harestua/Roa

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA